Більшість підприємств визнають, що управління операціями грає все важливішу роль, допомагаючи їм перейти в гнучке середовище, орієнтоване на обслуговування. Однак проблема полягає в тому, щоб зв’язати ІТ-інфраструктуру, додатки та мережеву інфраструктуру з досвідом роботи з клієнтами.

Отже, що означають ITOM і ITSM, чим вони відрізняються, що їх пов’язує і чому їх об’єднання було б одним з кращих рішень, які могла б прийняти організація!

Що таке ITOM?

Управління ІТ-операціями (ITOM) – це процес управління всіма технологічними елементами і вимогами додатків організації. ITOM охоплює дії, відповідальні за безперебійне виконання всіх ІТ-послуг, які підтримують надання ІТ-інфраструктури в бізнес-стилі, операції з контролю витрат, управління доступністю, управління потужністю, а також управління продуктивністю і безпекою.

Що таке ITSM?

Управління ІТ-послугами (ITSM) належить до підходу, за допомогою якого організація управляє і надає ІТ-послуги своїм кінцевим користувачам. Він охоплює проєктування, створення, надання та підтримку ІТ-послуг. Використовуючи процеси ITSM, організації можуть розробляти ІТ-системи, які відповідають новим технологіями. Впровадження ITSM може допомогти стандартизувати надання ІТ-послуг і генерувати дієві ІТ-ідеї для більш ефективного прийняття бізнес-рішень.

ITOM vs ITSM: в чому різниця між ITSM і ITOM

Тепер, коли є уявлення про ці концепції окремо, будемо розбирати різницю між ними. Основна відмінність між ITSM і ITOM полягає в тому, що ITSM концентрується на тому, як ІТ-команди надають послуги, і є більш помітним і орієнтованим на кінцевого користувача, в той час, як ITOM концентрується на управлінні подіями, моніторингу продуктивності і процедурах, які ІТ -команда використовують для управління собою і своїми внутрішніми операціями.

Однак ITSM і ITOM тісно взаємопов’язані, хоча у них різний набір дій. Якщо організації використовуватимуть лише одну з цих концепцій, їм доведеться щодня обробляти і виконувати обидва набори дій. Розрізнене використання ITSM і ITOM може мати такі наслідки для бізнесу:

 • Втрата продуктивності
 • Витрачені даремно ресурси
 • Недостатній досвід співробітників
 • Прогалини в політиках і нормативних правилах

Об'єднання ITOM і ITSM

Інтеграція ITOM і ITSM може дозволити організації стати більш стійкою і проактивного, щоб краще підтримувати стратегічні потреби бізнесу.

Інтеграція може допомогти в створенні гнучкого ІТ-середовища шляхом скорочення MTTD, MTTR і WIP.

Об’єднавши сервісне і операційне управління, організації можуть:

 • Автоматизувати врегулювання інцидентів
 • Виявляти і локалізувати першопричини подій
 • Розставляти пріоритети в реагуванні за ступенем наслідків і терміновості
 • Направляти тікети в відповідні команди
 • Упорядковувати потік заявок та порушені бізнес-служби
 • Отримати якісну інтеграцію між заявками та подальшою комунікацією
 • Контролювати і підтримувати весь життєвий цикл ІТ-активів прямо з CMDB
 • Оптимізувати розподіл ресурсів, щоб скоротити витрати на ІТ

Висновки

Використовуючи можливості уніфікованої платформи, такої як Motadata, ви можете використовувати автоматизацію, щоб значно мінімізувати інциденти, створювані людьми, за допомогою ITSM, і інциденти, створені машинами, за допомогою ITOM, а також об’єднати ІТ-служби, для підвищення продуктивності роботи.